Najnowsza ustawa o kredytach hipotecznych- co przyniesie?

/Najnowsza ustawa o kredytach hipotecznych- co przyniesie?

Najnowsza ustawa o kredytach hipotecznych- co przyniesie?

Najnowsza ustawa o kredytach hipotecznych- co przyniesie?
5 (100%) 8 vote[s]

Jak już informowaliśmy w styczniu, rząd planował wprowadzenie nowej ustawy o kredytach hipotecznych. Na chwilę obecną projekt został podpisany przez prezydenta. Ustawa ma wejść w życie 22 lipca 2017 roku. Nie wszystkie wstępne założenia zostały przyjęte, a część z nich częściowo zmieniono. Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami ma na celu zwiększenie przejrzystości regulacji prawnych oraz wzmocnienie pozycji konsumenta.

Co przyniesie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami

Ustawa zgodnie z unijnymi wytycznymi powinna wejść w życie w marcu 2016 roku, jednak prace nad nią znacznie się przesunęły. Najbardziej kontrowersyjny zapis o zakazie wynagradzania pośredników kredytowych przez banki został usunięty.

Według nowych regulacji instytucje finansowe nie będą mogły uzależniać otrzymania kredytu od skorzystania z innych usług, w tym ubezpieczeń. Jednak sam cross-selling nie został zakazany. To do klienta ma należeć decyzja, czy wybierze kredyt bez dodatków czy zdecyduje się na pakiet rozszerzony. Banki chcąc skusić kredytobiorcę do oferty bardziej rozbudowanej z pewnością zaproponują w zamian obniżenie marży bądź prowizji.

Kredyty hipoteczne w walucie obcej

Kredyty hipoteczne będą dostępne w walucie, w której wnioskujący uzyskuje większość dochodów. Ma to zapobiec kłopotom związanym ze zmiennymi kursami. Jest to zapis zgodny z wcześniej już wprowadzoną rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego.

Czas dla kredytobiorcy na podjęcie decyzji

Został ustalony okres, w ciągu którego otrzymamy decyzję kredytową. Ma on wynosić maksymalnie 21 dni. W ciągu następnych co najmniej 14 oferta będzie nadal aktualna, a bank nie ma prawa zmienić jej parametrów. Ten czas kredytobiorca powinien wykorzystać na podjęcie decyzji. To dobra informacja, choćby ze względu na długość zobowiązania jakim jest kredyt hipoteczny i jego wagi dla domowego budżetu.

Jeżeli bank nie dotrzyma terminu wypłaty środków lub nie zawrze umowy zostanie zobligowany do zwrotu wszystkich opłat i kosztów poniesionych przez kredytobiorcę przed jej podpisaniem.

Ustawa zobowiązuje kredytodawców do bezzwłocznego informowania wnioskujących w razie odmowy udzielenia kredytu hipotecznego. Jednocześnie musi on wskazać przyczyny negatywnej oceny zdolności kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

Od 22 lipca bieżącego roku każdy potencjalny kredytobiorca będzie miał 14 dni od podpisania umowy na odstąpienie od niej. Jedynym kosztem ma być spłacenie odsetek za okres od wypłacenia środków do dnia jego spłaty oraz ewentualne roszczenie instytucji finansowej dotyczące bezzwrotnych kosztów poniesionych podczas dokonywania formalności związanych z regulacjami administracyjnymi. Wzór odstąpienia od umowy, zgodnie z nowymi regulacjami zobowiązany jest dostarczyć kredytodawca lub pośrednik.

Nowa procedura przy nieuregulowanych zobowiązaniach

Zgodnie z zapisami ustawy kredytobiorca, który spóźnia się ze spłatą raty zostanie wezwany przez bank do jej uregulowania w czasie nie krótszym niż 14 dni oraz otrzyma informację o możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Jednocześnie instytucja finansowa będzie miała prawo do odmowy zmian obowiązujących warunków. Takie odrzucenie wniosku musi mieć formę pisemną i zawierać dokładny i szczegółowy opis przyczyny negatywnego rozpatrzenia wniosku. Restrukturyzacja może polegać na wydłużeniu okresu kredytowania i zmniejszeniu rat oraz czasowym zawieszeniu spłaty.

Po odmowie rozłożenia na raty bądź zawieszenia kredytu hipotecznego kredytobiorca dostanie 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości na własną rękę. Jeżeli kwota uzyskana z transakcji nie pokryje całości zadłużenia, bank pozostałą kwotę rozłoży na raty dostosowane do sytuacji życiowej osoby zadłużonej. Jednocześnie pozwoli na wykreślenie wpisu z hipoteki. Zachowa jednakże prawo do ustanowienia innego zabezpieczenia wierzytelności.

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

Wcześniejsza spłata zobowiązania lub jego części, przy umowach ze zmienną stopą procentową nie będzie mogła generować dla klienta kosztów wyższych niż 3% spłacanej kwoty oraz sumy odsetek spłacanych w okresie roku od chwili dokonywania faktycznych spłat. Będzie ją można pobrać tylko w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy.

Przy kredytach ze stałą stopą będzie można je pobierać przez cały okres, przy czym wysokość rekompensaty ma być nie wyższa niż poniesione przez kredytobiorcę koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

W ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku zostaniemy poinformowani o koniecznych do pokrycia opłat. Wcześniejsza spłata ma zapewnić także zwrot poniesionych kosztów za okres niewykorzystanej umowy, nawet jeśli zostały one uregulowane wcześniej, na przykład opłacone z góry na początku umowy.

Czytelność i przejrzystość ofert

Zapisy dotyczące czytelniejszych reklam i materiałów informacyjnych dla klienta wejdą w życie 22 października 2017 roku. Mają one ułatwić przyszłym kredytobiorcom łatwe obliczenie kosztów kredytu hipotecznego oraz pozwolić na porównanie produktów instytucji finansowych. Oferty będą musiały zawierać RRSO, informacje ostrzegające o ryzyku zmiany stopy procentowej przy kredytach o zmiennej stopie oraz informacje o cechach kredytu. Przykład reprezentatywny ma obrazować warunki, na jakich kredytodawca spodziewa się zawarcia co najmniej dwóch trzecich umów danego produktu, uwzględniając spodziewany średni okres kredytowania.

2017-08-30T13:03:16+01:0016 maja 2017|

7 komentarzy

 1. chinka 2017-05-17 at 08:35 - Reply

  W sumie to same dobre wiadomości dla kredytobiorców. Ciekawe jak w praktyce wszystko zadziała, bo zawsze są jakieś sposoby na obejście przepisów.

  • rikiru 2017-05-19 at 09:25 - Reply

   To prawda. Niemniej to informacje korzystne.

  • pewna 2017-05-22 at 07:35 - Reply

   Tak tysiące gwiazdek i strony drobnego druku.

 2. Lucjan 2017-05-26 at 09:40 - Reply

  Nie mam zaufania do banków. Zawsze wszystko czytam dwa razy. Trudno doradca musi poczekać. A kredyt hipoteczny to mega zobowiązanie na lata. Mam nadzieję, że te umowy będą rzeczywiście bardziej czytelne. Czasami trudno doszukać się nawet podstawowych informacji.

 3. radek 2017-06-05 at 08:55 - Reply

  Przekonamy się, jak ustawa wejdzie w życie, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko ułoży się na korzyść kredytobiorców. Czas pokaże. Jednak zawsze są jakieś niedociągnięcia i luki, które

  • osa 2017-06-14 at 07:51 - Reply

   powiedz lepiej ze banki potrafią naginać wszystko na swoją korzyść

 4. ylet 2017-07-03 at 13:52 - Reply

  i tak banki wymyślą, jak ująć coś tak żeby nie pokazać kosztów. nie wierze w ich uczciwość i tyle. dla mnie to łupieżcy i koniec. nie da się czegoś takiego zmusić do uczciwości

Leave A Comment