Cesja polisy na bank- jak przebiega

//Cesja polisy na bank- jak przebiega
Cesja polisy na bank- jak przebiega2017-03-15T16:00:26+01:00

Kiedy zaciągamy kredyt, bank często wymaga zawarcia cesji polisy, czyli przeniesienia praw ubezpieczonego (cedenta) na bank (cesjonariusza). Jest to równoważne z tym, iż w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczenia, odszkodowanie otrzymuje bank. Cesja polisy jest zabezpieczeniem dla instytucji finansowych, które w razie naszej niewypłacalności nabywają gwarancję odzyskania pożyczonych pieniędzy.

Na co zwrócić uwagę?

Najczęściej banki wymagają zawarcia polisy ubezpieczeniowej na kwotę równą wysokości zaciągniętego kredytu. Jednak w przypadku ubezpieczeń nieruchomości zdarzają się też sytuacje, w których wysokość ubezpieczenia musi być równa wartości nieruchomości jakiej dotyczy. Szczegóły wymagań wobec zakresu polisy, jak również cesji należy dokładnie omówić jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Często banki dysponują listą honorowanych przez siebie zakładów ubezpieczeń. Ubezpieczenia możemy zawrzeć indywidualnie lub przez daną instytucję finansową. Następnie podpisujemy z bankiem umowę cesji polisy. Większość z nich posiada gotowe formularze, więc nie musimy obawiać się o samą konstrukcję porozumienia. Ostatnim krokiem jest udanie się do zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę i przedstawienie umowy cesji. Przy tej czynności wymagany jest podpis oraz pieczęć przedstawiciela zakładu ubezpieczeń o przyjęciu do wiadomości istnienia takiej umowy. Ubezpieczyciel dokonuje wpisu do polisy, zaznaczając w niej nowego uposażonego. Pamiętajmy, że cesja ma datę ważności i należy ją przedłużać.

Jak wygląda wypłata odszkodowania?

Jeżeli zawarliśmy ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci, po naszym zgonie pieniądze do wysokości zadłużenia otrzyma bank. Pozostałą nadwyżkę spadkobiercy. Jeśli wysokość zadłużenia przewyższa odszkodowanie, bank będzie dochodził spłaty pozostałej części kredytu od spadkobierców.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Jeżeli ubezieczony budynek ulegnie doszczętnemu zniszczeniu, to bank otrzyma wypłatę odszkodowania. W sytuacji, w której spłaciliśmy większą część zadłużenia, to należy nam się różnica pomiędzy wysokością niespłaconego kredytu a wartością odszkodowania. Zgodnie z zasadami zawartymi w umowie cesji, bank nabywa prawo do wypłaconych z polisy odszkodowań. Może on jednak zaznaczyć w porozumieniu z zakładem ubezpieczeń, wysokość kwoty, która w razie drobnych szkód będzie przekazana na nasze konto w celu ich naprawienia. Jeżeli tego nie zrobi, mamy możliwość wystąpienia do banku z prośbą o wypłatę kwoty odszkodowania na nasze konto. W tym przypadku o pozytywnym rozpatrzeniu prośby z pewnością przesądzi nasza terminowość spłaty rat oraz wysokość odszkodowania. Gdy bank nie przychyli się do naszej prośby, pieniądze z zakładu ubezpieczeń zostaną przekazane na poczet spłaty kredytu. Jeżeli nie wystarczą one na pokrycie całości zadłużenia będziemy nadal zobowiązani do spłaty pozostałej sumy.

Procedura uzyskania odszkodowania rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia przez ubezpieczonego szkody do zakładu ubezpieczeń. Ten z kolei wycenia ją. Następnie przekazuje informacje do banku z zapytaniem na jakie konto bądź komu ma przelać pieniądze. Po uzyskaniu odpowiedzi postępuje zgodnie z rozporządzeniem cesjonariusza.

Nasze oczekiwania a wymogi banku

Istnieje opcja podpisania umowy ubezpieczenia kredytu za pośrednictwem banku. Jeżeli się na nią zdecydujemy, przeczytajmy czego dokładnie dotyczyć ma ubezpieczenie. Przy zawieraniu umowy odnośnie ubezpieczenia nieruchomości bank będzie zainteresowany ubezpieczeniem samego budynku, natomiast dla nas może być równie istotna ochrona wyposażenia mieszkania. W takim wypadku należy wykupić odrębny pakiet ochronny bez dokonywania już cesji na bank.

Zabezpieczenie tylko dla banku?

Cesja polisy jest nie tylko gwarantem dla samego banku. Daje ona również pewność nam w przypadku śmierci, że nie zostawimy bliskich z ogromnymi długami. Jak również w momencie doszczętnego zniszczenia ubezpieczonej nieruchomości, chroni przed pozostaniem bez dachu nad głową i jednocześnie z ogromnymi długami.