Co to jest ubezpieczenie kredytu?

//Co to jest ubezpieczenie kredytu?
Co to jest ubezpieczenie kredytu?2017-03-15T16:01:06+01:00

Banki zawierając umowę kredytu bardzo często wymagają od nas także zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie kredytu jest wobec tego połączeniem dwóch produktów finansowych. W ten sposób instytucje zabezpieczają się przed naszą niewypłacalnością oraz chronią przed poniesieniem strat. Ubezpieczenie jest obowiązkowe tylko wtedy, jeżeli zostało zawarte w ustawie, a te wymagane przez banki takimi nie są. Jednak nie zmienia to faktu, iż bardzo często otrzymanie kredytu uzależnione jest od zawarcia takiego ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu może przybierać różnorodne formy, dostosowywać się do potrzeb zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Przy kredytach hipotecznych najczęściej wymagane jest ubezpieczenie na życie wnioskodawcy, pomostowe, ubezpieczenie nieruchomości, a także ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (dotyczy to przede wszystkim głównego żywiciela rodziny). Same produkty ubezpieczeniowe nie są obowiązkowe i nie ma przymusu ich zaciągania, jednak należy wtedy liczyć się z odmową udzielenia kredytu. Oprócz tych wymaganych przez banki istnieją także dodatkowe opcje, o których wspominają często doradcy, a które nie wpływają na rozpatrzenie wniosku kredytowego. Bank może żądać przedstawienia polisy zawarcia określonego ubezpieczenia, które powinno ściśle spełniać nałożone przez niego kryteria. Drugą opcją jest przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, które bank zawiera z zakładem ubezpieczeń w imieniu kredytobiorców.

W każdym z tych przypadków należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia kredytu (o.w.u.) i sprawdzić, czy produkt rzeczywiście pomoże nam w razie kłopotów. Samo o.w.u. tworzone jest przez instytucje ubezpieczeniowe (z wyjątkiem o.w.u. ubezpieczeń obowiązkowych, których treść wynika z ustawy). Dlatego ilu ubezpieczycieli, tyle może być definicji poszczególnych zdarzeń, a także podmiotów ochrony. Przykładowo trwałe inwalidztwo w jednej definicji występuje, gdy paraliż pozbawi nas możliwości chodzenia, w drugiej zaś dopiero, gdy stracimy obie kończyny. Rozbieżności mogą być bardzo duże a konsekwencje nie zapoznania się z nimi dotkliwe.

Do najważniejszych ubezpieczeń kredytów możemy zaliczyć:

  • ubezpieczenie na życie– świadczenie w formie spłaty nieuregulowanej części kredytu po śmierci ubezpieczonego; wypłata świadczenia następuje po złożeniu wniosku przez rodzinę zmarłego lub bank oraz przedstawieniu odpowiednich dokumentów,
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy– zgodnie z warunkami w nim zawartymi ubezpieczyciel spłaca nasze raty przez określony okres, przeważnie 6 lub 12 miesięcy,
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa– wypłacenie świadczenia następuje, jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku doznamy takiego uszczerbku, który na stałe uniemożliwi nam wykonywanie pracy,
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy– różni się tym od ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa, że swoim zakresem przeważnie obejmuje także niezdolność do pracy, powstałą w wyniku choroby,
  • ubezpieczenie nieruchomości– zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe np. w wyniku pożaru; przeważnie odszkodowanie jest wypłacone bankowi na poczet spłaty kredytu,
  • ubezpieczenie pomostowe– zawierane jest tylko przy kredytach hipotecznych; jest to zabezpieczenie dla banku na okres od udzielenia kredytu do momentu wpisu do księgi wieczystej.

Wymienione powyżej rodzaje ubezpieczeń kredytów są najczęściej występującymi. Dlatego udając się do instytucji finansowych warto dowiedzieć się o nich czegoś więcej. W ten sposób będziemy przygotowani na rozmowę z doradcą i w razie propozycji nie damy skusić się na zbędny produkt.

Ubezpieczenie kredytu może być bardzo kosztowne, dlatego dobrze je przemyślmy. Z drugiej strony jego nie zawarcie może kosztować jeszcze więcej…