Co daje ubezpieczenie kredytu?

//Co daje ubezpieczenie kredytu?
Co daje ubezpieczenie kredytu?2017-03-15T16:00:42+01:00

Dobrze dobrana i skonstruowana umowa ubezpieczenia kredytu daje obustronne korzyści bankowi oraz ubezpieczonemu- kredytobiorcy. Instytucje kredytowe zabezpiecza przed naszą niewypłacalnością oraz stratami finansowymi a nas przed skutkami różnych zdarzeń losowych. Możemy ubezpieczyć się m.in. na wypadek śmieci, utraty czy niezdolności do pracy. Gama usług ubezpieczeniowych jest bardzo szeroka. Wybranie odpowiedniego produktu, dostosowanego do naszych potrzeb wymaga poświęcenia czasu.

Jak sprawdzać warunki ubezpieczenia?

Zwłaszcza przy kredytach hipotecznych zawarcie określonych ubezpieczeń jest wymagane przez bank, a nierzadko wpływa na obniżenie marży kredytu. Chroni nas także przed skutkami finansowymi różnych zdarzeń losowych. Jednak, aby takie ubezpieczenie spełniało swoją rolę musimy zdać sobie sprawę przed czym dany produkt będzie nas chronił. Czasami płacimy znaczne sumy pieniędzy za coś zupełnie bezwartościowego.Podstawą do zawarcia umowy ubezpieczeniowej powinno być zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy (o.w.u.). To właśnie ten dokument zawiera wyjaśnienie podstawowych terminów, tego jakiego zdarzenia losowego i w jakim przypadku dotyczą. Pamiętajmy, że każdy ubezpieczyciel sam ustala jego zakres (wyjątek stanowią ubezpieczenia obowiązkowe wskazane w ustawie). Czytając w o.w.u., że ubezpieczyciel za utratę pracy rozumie jej utratę, ale tylko wówczas gdy jest zawarta na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony a jej rozwiązania dokonał pracodawca, wiemy, że pracując w ramach umowy zlecenia lub gdy sami złożyliśmy wypowiedzenie nie otrzymamy odszkodowania. Pamiętajmy, że dla własnego dobra powinniśmy czytać o.w.u. Ilu ubezpieczycieli, tyle może być pojęć i zakresów ubezpieczeń. Świadomy tego klient z pewnością dobierze ofertę, która w razie kryzysu pomoże mu na wyjście z kłopotów.

Czy warto?

Ubezpieczenie kredytu może zapewnić spłatę naszego zadłużenia w części, której nie uregulowaliśmy (w przypadku naszego zgonu, inwalidztwa lub niezdolności do pracy), spłatę jego części, np. 6 rat (w przypadku utraty pracy) lub wypłatę odszkodowania w przypadku strat w nieruchomościach na ich pokrycie. Aby został spłacony kredyt w razie zgonu, rodzina powinna wystąpić z wnioskiem oraz odpowiednimi dokumentami do ubezpieczyciela, chyba że o.w.u. stanowi inaczej. Warto zawierać umowy ubezpieczenia kredytu, które nas odpowiednio chronią, szczególnie jeżeli istnieje prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, a skutki jego wystąpienia będą dla nas bolesne lub niemożliwe do udźwignięcia.

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony

Jeśli szybciej spłaciliśmy kredyt, w którym ubezpieczenie opłacone było z góry za cały okres kredytowania, to mamy prawo do zwrotu gotówki za niewykorzystany okres ochrony. Również w przypadku płatności ratalnych możemy wnioskować o zwrot nadpłaty. Roszczenia wygasają po upływie 3 lat.