Rodzaje ubezpieczeń

/Rodzaje ubezpieczeń
Rodzaje ubezpieczeń2017-03-15T16:03:05+01:00

Na naszym rynku istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń. Możemy je podzielić ze względu na konstrukcję i wtedy będą to: ubezpieczenia indywidualne, grupowe oraz umowy ubezpieczenia zawarta przez bank i na jego rzecz. Jeżeli chodzi o podmiot ubezpieczenia, to istnieją ubezpieczenia na życie (dział I) oraz pozostałe osobowe i majątkowe (dział II).

Formy zabezpieczeń

Banki żądając zabezpieczenia pod kredyt korzystają z wielu opcji. Do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć ubezpieczenia na wypadek śmierci, utraty pracy, trwałego inwalidztwa, ubezpieczenia nieruchomości, pomostowe, czy chociażby niskiego lub brakującego wkładu własnego. W większości przypadków klient ma możliwość jednoczesnego zakupu ubezpieczenia oraz podpisania umowy kredytu. Nie ma zasady, co do wymagań instytucji finansowych odnośnie ubezpieczeń, każda z istniejących sama decyduje jaka forma będzie najlepszym zabezpieczeniem jej interesów. Niemniej do podstaw przy kredycie hipotecznym z pewnością zaliczymy ubezpieczenie na życie, nieruchomości, pomostowe, niskiego (brakującego) wkładu własnego czy od utraty pracy. Natomiast spłata kredytu gotówkowego chroniona jest przeważnie przez ubezpieczenie na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy lub jej utraty. Czym się one charakteryzują? Na czym polega ich funkcja ochronna? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia. To one określają zakres działania ubezpieczenia.

Przy kredycie hipotecznym

Jeżeli nie zaciągaliśmy nigdy kredytu hipotecznego możemy zastanawiać się do czego służą ubezpieczenia pomostowe lub niskiego, brakującego wkładu własnego. Otóż pierwsze z nich jest zabezpieczeniem dla banku do chwili uzyskania wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości. Jego koszty są wysokie, ale nie sposób z niego zrezygnować. Natomiast drugie brane jest przez osoby mające zbyt niski budżet na pokrycie wymaganego wkładu własnego. Zabezpiecza ono tylko tę część kredytu i gwarantuje spłatę różnicy pomiędzy należnym bankowi zabezpieczeniem a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę. Jest to drogie ubezpieczenie, które niejednokrotnie przekracza wymaganą wysokość wkładu własnego. Jednak ubezpieczenie kredytu hipotecznego przy braku środków na wkład własny, będzie nieodzowne.

Trwałe inwalidztwo a niezdolność do pracy

Czym różni się ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa od tego na wypadek niezdolności do pracy? Pierwsze z nich odnosi się do trwałego uszkodzenia ciała przez ubezpieczonego na skutek m.in. nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w nim do spłaty pozostałej, niespłaconej części kredytu. Wypłata świadczenia następuje na wniosek ubezpieczonego poprzez złożenie stosownych dokumentów. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy obejmuje sytuacje, w których ubezpieczony stracił możliwość wykonywania pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby (choć nie zawsze). Tutaj również kredytobiorca występuje do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o wypłatę świadczenia. Jest on również zobowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów. Po dopełnieniu formalności zakład ubezpieczeń, zgodnie z umową, spłaci pozostałą część kredytu. Oba te ubezpieczenia są dość drogie, dlatego zastanówmy się czy i w jakim zakresie z nich skorzystać.

Odpowiedni wybór

Wybierając ubezpieczenie przemyślmy, jaki produkt jest nam potrzebny, które sytuacje losowe rzeczywiście mogą nas dotyczyć. Czasami oprócz podstawowych pakietów wymaganych w banku warto ubezpieczyć się dodatkowo.