Od utraty pracy

//Od utraty pracy
Od utraty pracy2017-03-15T16:04:26+01:00

Banki udzielając pożyczek na duże kwoty mogą wymagać zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia od utraty pracy. Również my sami powinniśmy rozważyć tę opcję, gdyż takie posunięcie zapewni nam czas na znalezienie nowego zatrudnienia, bez ponoszenia stresu związanego ze spłatą kredytu.

Dla kogo?

Zobowiązanie zawarcia ochrony w tej formie dotyczy przede wszystkim głównych żywicieli rodziny, jednak nie tylko. Ubezpieczenie od utraty pracy jest produktem przeznaczonym i kierowanym dla osób od 18 do 65 roku życia.

Zakres działania

Przed podpisaniem umowy zapoznajmy się dokładnie z treścią ogólnych warunków umowy. Sprawdźmy, co dany zakład ubezpieczeń rozumie pod pojęciem „utrata pracy” oraz kiedy nie będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia. Taki rodzaj produktu przeważnie zapewnia spłatę rat przez okres 6 lub 12 miesięcy, dając tym samym szansę na podźwignięcie się z kłopotów. Wszystkie szczegóły zawarte są w o.w.u. i różnią się u poszczególnych ubezpieczycieli. Zapoznajmy się z jego treścią i sprawdźmy, od czego tak naprawdę będziemy ubezpieczeni. Ważny jest tutaj nie tylko zakres ochrony, ale także wszystkie wyłączenia i okresy karencji. Wypłacenie odszkodowania w formie spłaty rat kredytu następuje przeważnie przy rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony. Zdarzają się także umowy chroniące osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Wypłata odszkodowania następuje na wniosek poszkodowanego, za uprzednim złożeniem stosownych dokumentów.

Czy warto?

Koszty ubezpieczenia kredytu często wliczane są w raty zobowiązania. Niektóre banki proponują w zamian za zawarcie takiego ubezpieczenia obniżenie marży kredytu. Podnosi ono także wiarygodność dla instytucji finansowych. Niemniej ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest dobrowolne. Jego koszt jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi produktami ubezpieczeniowymi. W umowie możemy spotkać się z zastrzeżeniem kwoty, do wysokości której ubezpieczyciel jest skłonny pokryć nasze raty. W tego typach produktach często występuje okres karencji, który zwalnia zakład ubezpieczeń z wypłaty odszkodowania za zdarzenie objęte ochroną. Przykładowo utrata pracy w 6 dniu po zawarciu umowy, która zawiera zapis karencji na 30 dni, nie zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia. W takiej sytuacji musimy poradzić sobie sami.

Wyłączenia

Do najczęstszych wyłączeń należą: zwolnienie z pracy z winy ubezpieczonego lub na jego wniosek, utrata pracy zawartej na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Możemy spotkać się także z umowami, w których zaznaczone jest, iż wypłata odszkodowania nastąpi jedynie, gdy ubezpieczony utraci pracę na skutek zwolnienia grupowego.