Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

/Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Oceń tekst

Ubezpieczenie kredytu jest tematem wzbudzającym wiele emocji. Bank oczekuje podpisania polisy, ponieważ jest to dla niego dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności pożyczkobiorcy. Z kolei, my jako Klienci, chcemy zapłacić jak najmniej za pożyczone pieniądze. Kiedy i jak można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu czy jest obowiązkowe?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych a dokładnie art. 3.1. tego aktu prawnego ubezpieczeniem obowiązkowym jest tylko „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Dla Klientów banku oznacza to, że decydując się na kredyt mogą podjąć decyzję – skorzystają lub nie z ubezpieczenia kredytu. Jak to wygląda w praktyce? Bankom zależy na tym aby kredytobiorcy podpisali umowę polisy, ponieważ po pierwsze jest to dodatkowe zabezpieczenie po drugie mając podpisaną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym otrzymują bonusy za nowych Klientów. Co więcej, często chcąc skorzystać z promocyjnego oprocentowania wykupienie ubezpieczenia jest warunkiem, który nas do tego uprawnia.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Teoretycznie nie ma nic prostszego niż rezygnacja z ubezpieczenie kredytu. Jedyne co musimy zrobić to napisać wniosek. Powinien on zawierać nasze podstawowe dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer umowy pożyczkowej. W treści należy jasno zaznaczyć, że rezygnujemy z ubezpieczenia. Podpisany dokument możemy złożyć osobiście w oddziale banku lub wysłać listem poleconym. Niestety, nie możemy wykonać tego za pomocą bankowości internetowej.

Pamiętajmy jednak, że wypowiedzenie umowy może wiązać się ze zmianą warunków na podstawie , których otrzymaliśmy kredyt. Jeżeli korzystaliśmy z niższego oprocentowania lub marży, bank może wówczas podnieść te koszty lub żądać innego zabezpieczenia. Dlatego przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z doradcą finansowym aby ustalić jak będą wyglądały nowe warunki.

Czy odzyskamy pieniądze z ubezpieczenia?

Zwrot składki ubezpieczeniowej otrzymamy jeżeli spłacimy kredyt szybciej a składka została pobrana jednorazowo podczas podpisywania umowy kredytowej. Zasada ta obowiązuje także wtedy gdy składka pobierana jest w systemie miesięcznym. Bank zobowiązany jest do dokonanie odpowiedniego rozliczenia oraz przelać niewykorzystane środki na nasze konto. Pamiętajmy, że roszczenia powinniśmy kierować do instytucji z która podpisaliśmy umowę (najczęściej będzie to bank) a nie do ubezpieczyciela.

Co w sytuacji kiedy rezygnujemy z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu? W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca nadpłaconą kwotę bankowi, a bank kredytobiorcy. W zależności od banku, możemy otrzymać to w formie gotówkowej lub na rachunek kredytu co powoduje zmniejszenie salda zadłużenia.

Zwrot z ubezpieczenia uzyskamy także wtedy kiedy umowa kredytowa została wypowiedziana i odsprzedana firmie windykacyjnej. Jedynym warunkiem jest złożenie wniosku przed upływem ochrony. Taki zabieg pozwoli na zmniejszenie zadłużenia.

Czy opłaca się rezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. Przed podjęciem decyzji należy sprawdzić jak zmienią się warunki kredytu. Jeżeli zdecydujemy się na rezygnację koniecznie trzeba starać się o zwrot składek. Często są to kwoty sięgające 20-30% kwoty całego zobowiązania. Odzyskanie choć części pieniędzy z pewnością pozytywnie wpłynie na nasz budżet domowy.

2017-12-04T10:20:49+01:0029 grudnia 2017|

One Comment

  1. […] Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? […]

Leave A Comment